top of page
  • Anette

Uppdaterat: 30 okt. 2023

Konservativ patriotism
Ett utmärkande kännetecken för konservativa är lojalitet gentemot folket och  fosterlandet i form av patriotism. Vi anser att det egna folket, nationalstaterna, skall bestämma alla stora och avgörande frågor, och att om makten flyttas bort ifrån nationerna och folken, så hotas själva demokratin i sina grundvalar. Därutöver anser vi att det är respektlöst mot tidigare generationer  som slogs för vår frihet och byggde upp vårt land, att lättvindigt ge upp den självständighet som så många gav sitt liv för.
Tyvärr ligger det i tiden att makten förskjuts alltmer från de suveräna nationalstaterna till överstatliga organisationer. Varken socialister, med sin vurm för internationalism eller liberalister med sin vurm för öppna gränser verkar se någon orsak till motstånd mot global styrning. Därav har detta alltmer fallit på de konservativas lott. Och det är en kamp vi helhjärtat går in i. En värld med globalt styre är en värld utan demokrati, utan sann kulturell mångfald, utan självbestämmande. En värld där värderingarna styrs utifrån de överstatliga organisationernas definition och moral. En värld där grupper ställs mot varandra i en destruktiv, accelererande kamp vi aldrig har önskat och alla förlorar på. 
EU har utvecklat sig från att vara en union för fred och förenklad handel till att diktera medborgarnas leverne på detaljnivå. FN erbjuder planekonomiska 10-årsplaner iform av Agenda 2030. WHO utarbetar globala direktiv för pandemihantering. WEF har som lobbyorganisation för storkapitalet seglat upp som en extremt stark global aktör på senare år, och jobbar i tätt samarbete med både FN och Europeiska kommissionen. Internationella brottsmålsdomstolen tävlar om att överta jurisdiktionen från nationell nivå. 
Därutöver har vi ett myriad med andra internationella eller transnationella organisationer, Non Government Organisations, som alla tävlar om ett starkt globalt inflytande, rikligt finansierade av de mest välbergade "filantroper" som går att finna på denna jord. 
Som av en händelse verkar hela denna rörelse för global styrning under samma ideologiska paraply. Det handlar om slagord som mångfald, mångkultur, jämlikhet, inkludering, hållbarhet, minoriteters rättigheter, mänskliga rättigheter. Det handlar aldrig om individens frihet, en mångfald av idéer, stödjandet av kärnfamiljen, betydelsen av traditioner, värnandet om starka institutioner, lojalitet till familjen, lokalsamhället och nationen, eller kraften i gemenskap. Det handlar alltid om rättigheter, aldrig om skyldigheter. Det handlar aldrig om värnandet om kulturarv, utom när det gäller de folkgrupper som anhängarna av globalt styre godkänt. Det handlar aldrig om nationell eller etnisk samhörighet, utom i de fall som är godkända av anhängarna för globalt styre. 
För de flesta människor är det inte nog att känna global samhörighet, eller en artificiell samhörighet utifrån kön, hudfärg, sexualitet och andra yttre attribut. Vi människor behöver mer. Vi behöver känna lojalitet med de våra, vår flock, vår nation och de traditioner och normer som sammanbinder oss, och länkar oss till våra förfäder, våra gångna generationer. Vi behöver en stark förankring i tillvaron, idag mer än någonsin, då vår värld är stadd i en otroligt snabb utveckling både vad gäller teknik, men även inom snabba geopolitiska skeenden och en orolig värld. 
Den konservativa rörelsen kan inte påverka stormaktspolitiken, men det är av yttersta vikt att vi gör allt vi kan för att bromsa de progressiva vindar som vi menar underblåser den globala oron betänkligt, samt framförallt genom att globaliseringen bidrar till att flytta makten långt bort från folken. Vi vill definitivt inte frånta minoriteter sina rättigheter, men vi menar att ett alltför stort fokus på just detta splittrar och försvagar den öppna, liberala demokratin som är vårt samhälles fundament. Det som individens rätt till frihet i grunden bygger på och det som våra förfäder så förtjänstfullt byggde upp. 
Konservativa människor har begripit detta i sitt hjärta. Det blir ingen vacker värld, där överstatlighet i kombination med progressiva ideologier styr. Det blir en värld utan tillit, utan samhörighet och utan djupare mening. 
Hjälp oss att bromsa denna utveckling. Ingen annan kommer att göra det.

Ett utmärkande kännetecken för konservativa är lojalitet gentemot folket och fosterlandet i form av patriotism. Vi anser att det egna folket, nationalstaterna, skall bestämma alla stora och avgörande frågor, och att om makten flyttas bort ifrån nationerna och folken, så hotas själva demokratin i sina grundvalar. Därutöver anser vi att det är respektlöst mot tidigare generationer som slogs för vår frihet och byggde upp vårt land, att lättvindigt ge upp den självständighet som så många gav sitt liv för.


Tyvärr ligger det i tiden att makten förskjuts alltmer från de suveräna nationalstaterna till överstatliga organisationer. Varken socialister med sin vurm för internationalism eller liberalister med sin vurm för öppna gränser, verkar se någon orsak till motstånd mot global styrning. Därav har detta alltmer fallit på de konservativas lott. Och det är en kamp vi helhjärtat går in i. En värld med globalt styre är en värld utan demokrati, utan sann kulturell mångfald, utan självbestämmande. En värld där värderingarna styrs utifrån de överstatliga organisationernas definition och moral. En värld där grupper ställs mot varandra i en destruktiv, accelererande kamp vi aldrig har önskat och alla förlorar på.


EU har utvecklat sig från att vara en union för fred och förenklad handel till att diktera medborgarnas leverne på detaljnivå. FN erbjuder planekonomiska 10-årsplaner iform av Agenda 2030. WHO önskar utarbeta globala direktiv för pandemihantering. WEF har som lobbyorganisation för storkapitalet seglat upp som en extremt stark global aktör på senare år, och jobbar i tätt samarbete med både FN och Europeiska kommissionen. Internationella brottsmålsdomstolen strävar efter att överta jurisdiktionen från nationell nivå.

Därutöver har vi ett myriad med andra internationella eller transnationella organisationer, Non Government Organisations, som alla tävlar om ett starkt globalt inflytande, rikligt finansierade av de mest välbärgade filantroper och stiftelser som går att finna på denna jord.


Som av en händelse verkar hela denna rörelse för global styrning under samma ideologiska paraply. Det handlar om slagord som mångfald, mångkultur, jämlikhet, inkludering, hållbarhet, minoriteters rättigheter, mänskliga rättigheter. Det handlar aldrig om individens frihet, en mångfald av idéer, stödjandet av kärnfamiljen, betydelsen av traditioner, värnandet om starka institutioner, lojalitet till familjen, lokalsamhället och nationen, eller kraften i en gemenskap. Det handlar alltid om rättigheter, aldrig om skyldigheter. Det handlar sällan om värnandet av kulturarv, utom när det gäller de folkgrupper som anhängarna av globalt styre godkänt. Det handlar aldrig om nationell eller etnisk samhörighet, utom i de fall som är godkända av anhängarna för globalt styre. Det handlar ofta om att majoritetskulturen i ett land bör försvagas, fragmenteras och förändras.


För de flesta människor är det inte nog att känna global samhörighet, eller en pålagd samhörighet utifrån kön, hudfärg, sexualitet och andra yttre attribut. Vi människor behöver mer. Vi behöver känna gemenskap till och lojalitet med de våra, vår flock, vår nation och de traditioner och normer som sammanbinder oss, och länkar oss till våra förfäder, våra gångna generationer. Vi behöver en stark förankring i tillvaron, idag mer än någonsin, då vår värld är stadd i en otroligt snabb utveckling både vad gäller teknik, men även gällande snabba geopolitiska skeenden och en orolig värld.

Den konservativa rörelsen kan inte påverka stormaktspolitiken, men det är av yttersta vikt att vi gör allt vi kan för att bromsa de progressiva vindar som vi menar underblåser den globala oron betänkligt, samt framförallt genom att överstatligheten bidrar till att flytta makten långt bort från folken. Vi vill definitivt inte frånta minoriteter sina rättigheter, men vi menar att ett alltför stort fokus på just detta splittrar och försvagar den öppna, liberala demokratin som är vårt samhälles fundament. Det som individens rätt till frihet i grunden bygger på och det som våra förfäder så förtjänstfullt byggde upp.

Konservativa människor har begripit detta i sitt hjärta. Det blir ingen vacker värld, där överstatlighet i kombination med progressiva ideologier styr. Det blir en värld utan tillit, utan samhörighet och utan djupare mening. En värld där historielösheten gör människan rotlös, förvirrad och olycklig.

Hjälp oss att bromsa denna utveckling. Ingen annan kommer att göra det.


120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page