top of page

Tips

På denna sida samlar vi tips från styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar. Det kan vara allt från läsvärda böcker, artiklar eller kanske ett intressant YouTube-klipp. Vill du bidra med något till vår tips-sida, hör av dig till oss! Skicka mail till: konservativa.urd@gmail.com

Vi publicerar även gärna längre texter skrivna av våra medlemmar där de får uttrycka sina åsikter inom relevanta ämnen. De publiceras som blogginlägg och kan hittas här.

Observera att texterna är medlemmarnas privata åsikter och att de alltid publiceras med eget namn.

Boktips

av Hans Sallander 25.10.2023
Marionetterna av Ingrid Carlberg

En bok som behandlar desinformation ur ett historiskt perspektiv från dåtid till nutid. Den beskriver hur kommunisterna, under den ryska revolutionen 1917, var bland de första i "modern" tid att använda sig av desinformation. Kommunisterna skapade information efter principen: ”…det viktigaste var ju alltid hur saker och ting såg ut att vara, inte hur det egentligen förhöll sig."  Boken beskriver ett antal desinformationskampanjer allt från de nämnda ryska kommunisterna via nazisterna fram till och med Trump. Det finns också en lustig berättelse om en norsk kampanj som på ytan så ut att var en folkrörelse, men som var helt orkestrerad av en pr-byrå på uppdrag av norska bilimportörer.


En fundering som dök upp när jag läste boken var hur jag, som enskild individ, själv ska kunna utvärdera den information som man möter i sin vardag. Hur trovärdiga är organisationer och aktivister? Var får de sin finansiering ifrån? Hur mycket påverkar lobbyister de politiska besluten? Hur trovärdiga är organisationer som WHO? Går det att lita på våra myndigheter? Hur är det beställt med journalistiken?


När man väl börjar fundera på vilka som är avsändare av all information, så inser jag nu mer än förut, att man aldrig riktigt kan veta vilka det är som drar i marionetternas trådar. Marionetter som till exempel aktivister, företrädare för organisationer, företag, myndigheter och så vidare i all oändlighet.


De som drar i marionetternas trådar vill få marionetterna att tro att det är  de själva som styr informationsinnehållet. Och i praktiken så förvandlas då dessa marionetter till ”nyttiga idioter”. Författaren nämner också ett antal historiskt kända och betrodda personer som har fått agera ”nyttiga idioter”.


Ett bestående intryck är att Carlberg gjort en mycket gedigen källforskning, i alla fall om man baserar sig på den omfattande källförteckningen. Jag fann boken intressant både ur ett historiskt perspektiv såväl som hur desinformation skapas och sprids i vår nutid. Nackdelen får väl då sägas vara att man riskerar att drabbas av informationsfobi. Det har för undertecknad inneburit att jag numer finner mig själv tämligen frekvent nynnades på Di Levas gamla slagdänga ”Vem kan man tro på”.


Förlaget beskriver boken bland annat enligt nedanstående:


”Vi lever i en tid då trollfabriker, falska nyheter och virala folkstormar har blivit vardag. Gränsen mellan lögn och sanning blir alltmer diffus och en obskyr propagandametod har växt till ett av de stora hoten mot vår demokrati.


Under sin långa karriär som journalist och författare har Ingrid Carlberg granskat många fjärrstyrda påverkanskampanjer med oklara avsändare. I Marionetterna följer hon spåren tillbaka i historien, till mellankrigstidens Berlin och Paris och den fascinerande berättelsen om pr-geniet Willi Münzenberg. På hemligt uppdrag av Lenin och Stalin styrde han en internationell propagandakoncern och etablerade den politiska marionetteater som nu har fått en renässans.


Marionetterna är en starkt berörande historia som fångar människorna och dramatiken bakom manipulationerna. Berättelsen ställer det som händer i världen idag i blixtbelysning."

pro-LAwuprfO_edited_edited.png

Artikeltips

Från Hans Sallander / 15.01.2022

'We conclude' or 'I believe?' Study finds rationality declined decades ago

Wagening University , Physorg, engelska, länk till artikeln


En intressant artikel där de fakta som presenteras kanske skulle kunna ses som en konsekvens av
postmodernismens framgångsrika infiltration av västs kollektiva intellekt?


Eller så visar det på något helt annat. Läs och kom till din egen faktabaserade slutsats.


Följande är ett citat från artikeln:
”Analyzing language from millions of books, the researchers found that words associated with reasoning,
such as "determine" and "conclusion," rose systematically beginning in 1850, while words related to human
experience such as "feel" and "believe" declined. This pattern has reversed over the past 40 years,
paralleled by a shift from a collectivistic to an individualistic focus as reflected by the ratio of singular to
plural pronouns such as "I"/"we."”

Videotips

Från Hans Sallander / 15.01.2022

Studio Europa på TV7.fi


TV7.fi har ett diskussionsprogram som heter Studio Europa som i ett avsnitt från 9.1.22 diskuterar året som
gått. Deltagare är Klaus Naumann, Tysklands f.d. ÖB, Rafael Bardaji, f.d. Nationell säkerhetsrådgivare till
Spanien, Richard Kemp, f.d. befälhavare i brittiska infanteriet, Timo Soini, Finlands f.d. utrikesminister och
f.d. vice statsminister. Diskussionen leds av Jonathan Hessen.


De diskuterar säkerhetsläget med fokus på Europa. En mycket intressant diskussion om nationer kontra EU
och andra organisationer med globalistiska (i.e. imperialistiska) ambitioner. Bland annat så konstaterar man,
om jag spetsar till det, att Europas nationer kommer att upphöra att existera om EU helt tar över.


Det är en dyster bild de tecknar där försvagade Europeiska nationer, i en icke fungerande Europeisk Union,
och USA, är på väg att utmanas av Ryssland och Kina om vem som ska styra världen.


Diskussionen är på engelska men är textad på både svenska och finska.


Programserien ställer frågan ”Vart är du på väg, Europa?” Och med den frågeställningen som utgångspunkt
så reflekterar man över Europas identitet och globala position ur ett konservativt perspektiv då dess kristna
värderingar obevekligt utmanas.

bottom of page