top of page

Tips

På denna sida samlar vi tips från styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar. Det kan vara allt från läsvärda böcker, artiklar eller kanske ett intressant YouTube-klipp. Vill du bidra med något till vår tips-sida, hör av dig till oss! Skicka mail till: konservativa.urd@gmail.com

Vi publicerar även gärna längre texter skrivna av våra medlemmar där de får uttrycka sina åsikter inom relevanta ämnen. De publiceras som blogginlägg och kan hittas här.

Observera att texterna är medlemmarnas privata åsikter och att de alltid publiceras med eget namn.

Tips: Text

Artikeltips

Från Hans Sallander / 15.01.2022

'We conclude' or 'I believe?' Study finds rationality declined decades ago

Wagening University , Physorg, engelska, länk till artikeln


En intressant artikel där de fakta som presenteras kanske skulle kunna ses som en konsekvens av
postmodernismens framgångsrika infiltration av västs kollektiva intellekt?


Eller så visar det på något helt annat. Läs och kom till din egen faktabaserade slutsats.


Följande är ett citat från artikeln:
”Analyzing language from millions of books, the researchers found that words associated with reasoning,
such as "determine" and "conclusion," rose systematically beginning in 1850, while words related to human
experience such as "feel" and "believe" declined. This pattern has reversed over the past 40 years,
paralleled by a shift from a collectivistic to an individualistic focus as reflected by the ratio of singular to
plural pronouns such as "I"/"we."”

Videotips

Från Hans Sallander / 15.01.2022

Studio Europa på TV7.fi


TV7.fi har ett diskussionsprogram som heter Studio Europa som i ett avsnitt från 9.1.22 diskuterar året som
gått. Deltagare är Klaus Naumann, Tysklands f.d. ÖB, Rafael Bardaji, f.d. Nationell säkerhetsrådgivare till
Spanien, Richard Kemp, f.d. befälhavare i brittiska infanteriet, Timo Soini, Finlands f.d. utrikesminister och
f.d. vice statsminister. Diskussionen leds av Jonathan Hessen.


De diskuterar säkerhetsläget med fokus på Europa. En mycket intressant diskussion om nationer kontra EU
och andra organisationer med globalistiska (i.e. imperialistiska) ambitioner. Bland annat så konstaterar man,
om jag spetsar till det, att Europas nationer kommer att upphöra att existera om EU helt tar över.


Det är en dyster bild de tecknar där försvagade Europeiska nationer, i en icke fungerande Europeisk Union,
och USA, är på väg att utmanas av Ryssland och Kina om vem som ska styra världen.


Diskussionen är på engelska men är textad på både svenska och finska.


Programserien ställer frågan ”Vart är du på väg, Europa?” Och med den frågeställningen som utgångspunkt
så reflekterar man över Europas identitet och globala position ur ett konservativt perspektiv då dess kristna
värderingar obevekligt utmanas.

Tips: Lista
bottom of page