top of page

Om oss

Vår förening vill erbjuda en gemenskap för personer oavsett kön med en modern konservativ världsbild och människosyn, samt jobba för att dessa värderingar återfår sin plats i samhället och samhällsdebatten. Föreningen är partipolitiskt obunden.  

 

Våra hjärtefrågor är

  • en självklar jämställdhet mellan könen där könsskillnader bejakas och ses som en styrka.  

  • att stärka och stödja föräldrarollen, familjen och gemenskapen i lokalsamhället.  

  • stärka bilden av den starka, kompetenta och kapabla människan.  

  • värna om barns integritet, mot politisk påverkan 

  • värna om åsikts- och yttrandefriheten. 

  • värna om västerländska värderingar och det åländska kulturarvet.  

bottom of page