top of page
  • Urd

Uppdaterat: 25 jan.

Insändare i Ålandstidningen 16.03.2022 som svar på Konsument av historia 14.03.2022


Signaturen Konsument av historia riktar sig i en mycket märklig insändare till oss i Urd, frågar oss om vi är nöjda med utvecklingen i Ryssland, tolkar in allt möjligt underligt om oss och våra värderingar, och insinuerar att vi har fyllt insändarsidorna med råbarkade uppfostringstips för pojkföräldrar.


Vi tror att skribenten önskar blåsa upp en väldigt skev och felaktig bild av oss, och det får stå för denne.Invasionen av Ukraina väcker starka känslor. Och hela västvärlden verkar i nuläget enat hylla den ukrainska flaggan, ukrainsk nationalism samt den traditionella manlighet som hjälten Zelenskyrepresenterar. Han är ett förkroppsligande av klassiskt manliga dygder som mod, pliktkänsla och lojalitet där han försvarar sitt land, sitt folk och dess värderingar. Klassiskt manliga dygder och egenskaper är inte unkna, utan tvärtom nödvändiga för en civilisations överlevnad och när friheten och demokratin är hotad.Ålands Konservativa Förening Urd


Repliker på Urd:s insändare:


11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Viktigt att inte blunda för samhällsproblem

Insändare i Ålandstidningen 23.01.2024 som är en replik på denna insändare av Barbro Sundback. Tack Barbro Sundback för dina synpunkter i frågan om vad vi inom den konservativa föreningen Urd tycker ä

Frivilligheten försvinner av att tvinga fram jämställdhet

Insändare i Ålandstidningen 22.01.2024 som är en replik på denna insändare av Nina Fellman. Vi ska göra ett försök att lugna Nina Fellman, ingen ska bort. Man kan använda ordet mångfald på olika sätt.

Ogrundade anklagelser, Fellman

Insändare i Ålandstidningen 16.01.2024 som är en replik på denna insändare. Nina Fellman är vid det här laget en rutinerad politiker och en ännu mer rutinerad, närmast ett proffs på samhällsdebatt. Än

bottom of page