top of page
  • Urd

Uppdaterat: 5 apr.

Insändare i Ålandstidningen 12.02.2023.


Kommer Paf-bidrag ihop med en villkorad yttrandefrihet?


Ålands konservativa förening Urd är en drygt ettårig förening utan någon direkt ekonomiskt betungande verksamhet i nuläget. Efter ett år som förening har man dock rätt att söka bidrag hos Paf för de löpande utgifter en förening nu kan ha. Vi ansökte om en, i jämförelse med mången ann, högst modest summa på 700 euro. Ganska jämnt en hundradel av summorna som beviljades både Feministparaplyet och Regnbågsfyren.


Döm om vår förvåning när vi sedan läser att vi fått avslag på vår ansökan. Motiveringen till avslaget var nämligen inget mindre än att vår verksamhet ”inte är förenlig med landskapsregeringens jämställdhetspolicy, med FN:s konvention om mänskliga rättigheter eller med Istanbulkonventionen”. Detta låter ju alldeles oerhört, vad är det vi sysslar med i Urd? Folkmord, tortyr och kvinnomisshandel? Beslutet är taget på enskild föredragning av minister Anette Holmberg-Jansson.Efter ett mail till den specialsakkunnige i ärendet får vi en fördjupad motivering i tillägg till ovanstående, som förtydligar att vår förening enligt Istanbulkonventionen borde ha ett ”genusmedvetet förhållningssätt”. Ingen närmare förklaring om vad detta kan tänkas betyda, och varför Urd anses sakna detta förhållningssätt.


Efter önskemål om ytterligare förklaring får vi tillsänt oss ett par lösryckta citat ur en bloggtext från vår hemsida som tar upp våld i nära relationer och jämställdhet. Att hävda att vår verksamhet strider mot sagda konventioner på basen av detta låter ytterst långsökt. Däremot kan man i sammanhanget fråga sig hur det står till med LR:s egen syn på FN:s konvention om mänskliga rättigheter, närmare bestämt artiklarna om yttrande- och åsiktsfrihet. Kommer Paf-bidrag ihop med en villkorad yttrandefrihet? Vem bestämmer villkoren och på vilka grunder?


Det är inte bara häpnadsväckande att påstå att en förening startad av idel kvinnor, med kvinnlig majoritet i styrelsen och 60 procent kvinnliga medlemmar på något sätt skulle bedriva en verksamhet som strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter i allmänhet och mer specifikt om våld mot kvinnor. Det är dessutom en ren förolämpning. Vi kommer självklart att besvära oss mot beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Och det handlar givetvis inte längre om de småpengar vi bad om utan om principer.


Styrelsen för Ålands konservativa förening Urd6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

Comments


bottom of page