top of page

Vår verksamhet

 Ålands Konservativa Förening Urd rf är en ideell, partipolitiskt obunden förening.

Föreningens syfte är att erbjuda en gemenskap för personer med en modern konservativ världsbild och människosyn, samt att jobba för att dessa värderingar återfår sin plats i samhället och samhällsdebatten.

Föreningen förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

 • en självklar jämställdhet mellan könen där könsskillnader bejakas och ses som en styrka.

 • att stärka och stödja föräldrarollen, familjen och gemenskapen i lokalsamhället.

 • stärka bilden av den starka, kompetenta och kapabla människan.

 • värna om barns integritet, mot politisk påverkan

 • värna om åsikts- och yttrandefriheten.

 • värna om västerländska värderingar och det åländska kulturarvet.

 

Föreningens verksamhet förverkligas genom att vi vill:

 

 • ordna möten, träffar, diskussionskvällar.

 • ordna föreläsningar i angelägna ämnen

 • opinionsbilda för en mera konservativ värdegrund genom våra digitala kommunikationskanaler samt på insändarsidor.

 • samverka med andra sammanslutningar och organisationer som verkar för samma eller liknande syften.

 • fungera som remissinstans för myndigheter

Nedanstående länkar till dokument i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsplan för 2024.

Verksamhetsberättelse för 2023.

Verksamhetsplan för 2023.

Verksamhetsberättelse för 2021 - 2022.

bottom of page