top of page
  • Urd

Uppdaterat: 5 apr.

Insändare i Ålandstidningen 08.05.2023.


Vart är åländsk borgerlighet på väg?


Genom den process vi driver i Högsta Förvaltningsdomstolen mot Ålands landskapsregering angående deras avslag på ansökan om Paf-medel för Ålands Konservativa Förening Urd rf, har vi fått ta del av det utlåtande som LR genom ansvarig minister Annette Holmberg-Jansson har lämnat in.


Utlåtandet är på fyra A4-sidor och omöjligt att sammanfatta kort. Men själva sakfrågan, nämligen på vilket sätt Urds verksamhet strider mot Istanbulkonventionen, motiveras med hjälp av några lösryckta citat ur en bloggtext på vår hemsida. Nämnda konvention är en internationell konvention inom Europarådet som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det ironiska är att bloggtexten avhandlar just ämnet våld i nära relationer. Den är en rätt omfattande text som belyser ämnet ur flera perspektiv och bygger på en mängd olika rapporter inom området och källhänvisningar till myndighetssidor, samt studier och undersökningar som myndigheterna själva använder sig av.Slutsatsen av hela texten är kortfattat att arbetet mot våld i nära relationer i allmänhet och mot kvinnor i synnerhet stampar på stället, och att bättre riskanalys, metoder och riktade åtgärder baserade på empirisk forskning behöver tas fram. Samma slutsats landar flertalet rapporter och myndigheter i. Vilken konvention bryter dessa mot?


Vidare skriver LR genom Holmberg-Jansson att ”det kan konstateras att föreningen tydligt tar avstånd mot rasteori, vithetsstudier, normkritik, jämställdhet och feminism” och utöver detta även ”hbtq-aktivism och genusteorier” samt intersektionalitet.


Vi menar mycket riktigt att det i högsta grad finns fog att rikta kritik mot rasteorier, vithetsstudier, normkritik, genusteorier, hbtq–aktivism (queerteori), intersektionalitet och dagens feminism. Alla dessa är olika förgreningar av det som går under begreppet kritisk teori, som är en marxistiskt inspirerad teoribildning vi starkt vänder oss mot. Däremot är jämställdhet ett av våra fokusområden och att jobba för en självklar jämställdhet mellan könen står till och med inskrivet i våra stadgar. Att vi skulle ”ta avstånd från jämställdhet” är alltså en ren och skär lögn.

I Istanbulkonventionen står skrivet att den syftar till att ”effektivt tillämpa principer om jämställdhet mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning.” Att sju kvinnor tillsammans grundar en konservativ förening på Åland bör väl ändå ses som ett utmärkt sätt att stärka kvinnors ställning enligt oss.


Allvarligast av allt är ändå LR:s formulering att ”Landskapsregeringen har förbundit sig att arbeta mot sådana åsikter som Ålands konservativa förening Urd r.f. representerar.” Vi ifrågasätter starkt att det hör till en regerings uppdrag att motarbeta åsikter, i ett land där demokrati och fri åsiktsbildning är grundläggande värden och rättigheter, och där mångfald hyllas.I kombination med att man verkar omhulda marxistisk teoribildning undrar vi verkligen med oro vart åländsk borgerlighet är på väg.


Ålands konservativa förening Urd rf

Styrelsen6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

Viktigt att inte blunda för samhällsproblem

Insändare i Ålandstidningen 23.01.2024 som är en replik på denna insändare av Barbro Sundback. Viktigt att inte blunda för samhällsproblem Tack Barbro Sundback för dina synpunkter i frågan om vad vi i

Comments


bottom of page