top of page
  • Förlagets presentationstextUpplysning nu: Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism av Steven Pinker


Förlagets presentation:


Håller världen verkligen på att falla sönder? Riskerar religiösa och auktoritära rörelser att försvaga demokratin och det globala samarbetet?


Steven Pinker visar att hälsan, välståndet, freden, kunskapen och lyckan ökar i hela världen, men inte till följd av någon kosmisk kraft, utan på grund av upplysningsidealen: förnuft och vetenskap. Här finns försvaret vi behöver för att möta världens problem och fortsätta mänsklighetens utveckling.


Steven Pinker är professor i psykologi vid Harvard University. Han forskar i språk och kognition och är känd för sin evolutionspsykologiskt baserade teori om språkutvecklingen hos barn. Han har tidigare skrivit ett flertal uppmärksammade populärvetenskapliga böcker, bland annat The Language Instinct (1994), Ett oskrivet blad: och andra myter om människans natur (2002, på svenska 2006) och The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined (2011).5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page