top of page
  • Urd

Uppdaterat: 5 apr.

Insändare i Ålandstidningen 14.11.2022


Nya finländska translagen en backlash mot kvinnors rättigheter


Det finns de som menar att det pågår en backlash mot kvinnors rättigheter i väst, och vi är ytterst benägna att hålla med om det. Dock kommer den backlashen från ett något oväntat håll.


Den nya finländska translagen är klar att presenteras för riksdagen och förväntas träda i kraft vid årsskiftet. En av förändringarna gäller juridiskt könsbyte, där lagen liberaliseras radikalt. Den juridiska processen frikopplas helt från den medicinska, vilket innebär att det inte längre kommer att krävas någon medicinsk utredning eller fastställd diagnos för att korrigera det juridiska könet. Det är alltså enbart självidentifikation som kommer att ligga till grund för ett juridiskt könsbyte, som enkelt kan göras genom att inlämna en redogörelse till myndigheterna och en betänketid på 30 dagar. Liknande lagändringar har på senare år gjorts i många länder i väst, tillsynes utan någon större eftertanke. Nu börjar det dyka upp alltfler vittnesmål om vilka konsekvenser och risker en sådan förment inkluderande lagändring för med sig.


Det finns en orsak till att vissa utrymmen, aktiviteter och sammanhang hålls könsseparerade. Dit hör till exempel toaletter och omklädningsrum. För kvinnors fortsatta trygghets skull menar vi att det är ytterst bekymmersamt att biologiska män, på basen av självidentifikation som kvinna, fritt ges tillträde till sådana utrymmen. Ett annat sammanhang är fångvården. Där har lagförslaget under remiss fått ett tillägg att fångar som bytt könstillhörighet i vissa fall kan inkvarteras enligt gammal könstillhörighet för att garantera fångens, obs fångens, egen säkerhet. Men hur går det med säkerheten för de kvinnor som ska vistas i fängelser tillsammans med potentiellt våldsamma, farliga personer av manligt kön som av olika skäl plötsligt uppger sig identifiera sig som kvinnor? Man ser en ökad rapportering i media om övergrepp och våldtäkter begångna av dessa “transkvinnor” mot kvinnor i fångvården.


Ta del av 24 månaders privatleasing och upplev en rymlig och välutrustad SUV, från endast 3.999 kr/mån.

Och sedan har vi kvinnosporten, där en del transkvinnor redan nu har gjort sig kända genom att sopa mattan med sina kvinnliga motståndare. Trots att den medicinska expertisen är mycket tydlig med att personer som genomgått en manlig pubertet har en betydande fysisk fördel i de flesta sporter, trots behandling med könskonträra hormoner och låga testosteronnivåer i nuläget.


Utöver dessa konkreta manifestationer står även själva begreppet ”kvinna” under angrepp. Det har säkert inte undkommit någon att man i dag hellre bör använda formuleringar som person med livmoder, menstruerande person och liknande, även sjukvården i Sverige uppmanas att inte använda ordet kvinna.Transrättigheter jämställs ofta felaktigt med mänskliga rättigheter. Men mänskliga rättigheter syftar till att ge marginaliserade utsatta grupper samma rättigheter som alla andra. Dit räknas inte rätten till att själv identifiera sig som motsatt kön och därigenom kräva tillträde till utrymmen och sammanhang som tidigare varit förbehållna kvinnor, på bekostnad av dessas trygghet och säkerhet. Vi undrar om folk i allmänhet är medvetna om vilka galna saker våra folkvalda lagstiftar om.


Vi menar att kvinnors rättigheter står under massiv attack just nu, där transpersoners rättigheter plötsligt övertrumfar kvinnors. Vissa kvinnoorganisationer börjar vakna upp och formulera ett motstånd mot dessa fullständigt vansinniga idéer efterhand, där två olika gruppers rättigheter står i konflikt med varandra. Våra folkvaldas prioriteringar framstår tydligt till kvinnors nackdel men vi skulle gärna vilja höra det åländska Feministparaplyets hållning i saken.


Ålands Konservativa Förening Urd

Anette Lehtinen

Katja Janetzko

Sonja Widelius

Rene Janetzko3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

コメント


bottom of page