top of page
  • Urd

Uppdaterat: 5 apr.

Insändare i Ålandstidningen 19.01.2023 som är en replik till Jessy Eckermans insändare 18.01.23


Jämställdhetsdebatten måste bygga på fakta


Man tar sig för pannan och undrar var Jessy Eckerman får sina uppgifter ifrån i hennes insändare 18.1. Jämför man hela gruppen kvinnors löneinkomster med hela gruppen mäns löneinkomster finns det en skillnad, javisst. Men det finns ju helt logiska förklaringar till dessa. Korrigerar man statistiken så som sig bör för yrke, ålder, utbildning och sektor så kvarstår en löneskillnad på 4-5 procent. Korrigerar man för ytterligare faktorer så försvinner löneskillnaderna i princip helt (källa Medlingsinstitutet.se). Och det är nog väldigt förlegat att mena att kvinnor förväntas arbeta lågavlönat med hänvisning till något kall. Sjukskötaryrket är i dag en stolt profession utan en tillstymmelse till kall, men vi ger dig rätt i att lönen borde vara högre för alla vårdare, manliga som kvinnliga. Som du vet är det ni politiker som sitter på den börsen och varken borgerliga eller vänsterliberala regeringar har visat sig så sugna på att öppna den.


Kvinnor är oftare sjukskrivna, det stämmer. Men det säger ju inget om orsaken. Är kvinnor sjukskrivna ”för ofta” eller män ”för sällan”, eller kanske både och? Ser man till ÅSUB:s siffror är nämligen upplevt hälsotillstånd väldigt jämställt mellan könen.


Enligt en ny rapport från svenska statistikcentralen 2022 som räknat ihop den totala tiden som hela gruppen kvinnor och hela gruppen män lägger på olika slags sysslor i hemmet (hushållsarbete, omsorg om barn, underhåll av fordon och bostad samt hanterande av ekonomi) så blir det 115 min/dygn för männen och 119 min/dygn för kvinnor.


Enligt denna skiljer det sig alltså fyra minuter per dygn mellan könen. Fyra minuter.Vad gäller våld i nära relationer finns det en undersökning som visar att 31 procent eller var tredje kvinna i Finland någon gång under sin livstid har blivit utsatt för våld i nära relationer, vilket är något helt annat än att påstå att var tredje kvinna utsätts för våld i nära relationer. En finländsk brottsofferundersökning visade att 5,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen blivit utsatta för våld i nuvarande eller tidigare relation. En finländsk undersökning som den åländska undersökningen av våld i nära relationer hänvisar till, visade att 17 procent av kvinnorna och 16 procent av männen blev utsatta för våld i den nuvarande relationen, våldet mot kvinnor var dock oftare grövre och upprepat (källa THL). Att siffrorna varierar så stort beror förmodligen på undersökningarnas utformande. I Sverige visar BRÅ:s brottsofferundersökning på betydligt lägre, men lika jämställda siffror (7,0 vs 6,6 procent). Vi vill med detta ingalunda förringa kvinnors utsatthet för våld, utan snarare påvisa nyanser.


Kvinnodominerade yrken inom vård, skola och omsorg annonseras enligt vår erfarenhet sällan ut som deltid. Tvärtom är det inte alls säkert att man får lov att jobba deltid fast man så önskar, efter att den lagstadgade rätten till det utgår när barnet fyller åtta år.


Eckerman har helt rätt i att jämställdhetsarbete är viktigt. Men då måste man hålla sig till korrekt fakta. Felaktiga, överdrivna och vinklade data gör oss kvinnor en rejäl björntjänst och får därför både män och kvinnor att vända feminismen ryggen. Ska feminismen fortsätta ha någon trovärdighet kvar måste man visa sig trovärdig. Och kritik av en ideologi och dess slutsatser är varken härskarfasoner eller hat.


Anette Lehtinen

Katja Janetzko

Sonja Widelius

René Janetzko

Ålands Konservativa Förening Urd5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

Viktigt att inte blunda för samhällsproblem

Insändare i Ålandstidningen 23.01.2024 som är en replik på denna insändare av Barbro Sundback. Viktigt att inte blunda för samhällsproblem Tack Barbro Sundback för dina synpunkter i frågan om vad vi i

Comments


bottom of page