top of page
  • Urd

Uppdaterat: 5 apr.

Insändare i Ålandstidningen 31.01.2022.


Fel att pådyvla skolbarn ovetenskapliga genusteorier


Ekvalita kan man läsa om i Ålandstidningen den 26 januari. Det är en slags think tank och konsultfirma som erbjuder sina kunder olika utbildningar, kurser och projekt. Vd är Malin Gustavsson, en genusvetare som kallar sig för jämställdhetsexpert och hela firmans verksamhet vilar stabilt på genusideologisk grund.

Ålands landskapsregering tog hjälp av denna firma för att analysera resultaten från undersökningen “Hälsa i skolan”. I själva rapporten konkluderar Ekvalita att maskulinitetsnormerna radikalt behöver ändras hos ungdomar här på Åland, och som en fantastisk lösning på detta erbjuder de själva ett projekt som de budgeterar en halv miljon euro för, som ska råda bot på de hemskheter de hittade i sin analys.Dessvärre har man inte lyckats få finansiering för hela halvmiljonersprojektet ännu, utan man börjar lite försynt med de 180.000 + 90.000 euro man har skrapat ihop.Att våra ungdomar mår dåligt är det väl ingen som har missat, men nu ska det nog bli andra bullar.


Vad är det då man ska ta itu med i bästa genusanda?

Jo, dekonstruera unga killars maskulinitetsnormer. Maskulina normer som formats av evolutionen, historien och kulturen, ska Ekvalita nu plocka isär och kanske ersätta med något nytt. Kanske skapa den nya mannen som bättre passar in i det nya samhället. Det är inte svårt att förstå att den nya mannen gärna bör vara mera kvinnlig för att duga. Eller åtminstone mindre manlig.Man ska även jobba kring antirasism. Enligt den med genusteorierna nära besläktade intersektionalitetsteorin, innebär detta att noggrant analysera melaninhalten i huden. Ju lägre melaninhalt (det vill säga ljusare hud), desto mera privilegierad är du by default, och desto mera bör du skuldbeläggas för din arvsynd och maka på dig för personer med högre melaninhalt. Inga andra egenskaper, kvalitéer och förmågor når någonsin upp till samma betydelse som hudfärg. Detta behöver våra ungdomar lära sig.Slutligen ska man jobba med könsstereotypa yrkesval, för det säger sig självt att det är vansinne att tjejer utbildar sig inom vård, skola, omsorg och killar inom det som kallas för STEM (science, technology, engineering and mathemathics). Så kan vi naturligtvis inte ha det. Samhället blir per automatik lyckligt när vi uppnår 50/50 könsfördelning överallt. Vi uppmanar därför alla genusvetare att snarast ta ett mera könsöverskridande arbete, gärna inom bygg- och hantverkarsektorn där det saknas arbetskraft i dag. Dock lär det vara lite sämre betalt.


Att inget av detta svammel har någon som helst vetenskaplig evidens för att lyckas åstadkomma mindre olyckliga ungdomar eller ett bättre samhälle har underordnad betydelse. Till sin hjälp har man otaliga genusteoretiska rapporter utformade för att bevisa sina egna teser.


Att den här sortens konsultbyråer och deras tvivelaktiga verksamhet är en helt briljant affärsidé , får man ändå ge dem. Ängsliga politiker blir lättlurade offer för påstridiga “försäljare” som kan de rätta laddade och trendiga begreppen.Till dem vill vi säga; läs på, syna bluffen, gå inte på denna moderna sortens bondfångeri.


Ålands Konservativa Förening Urd


Malin Gustavsson, vd för Ekvalita svarar:


Ekvalita har sedan 2008 arbetat för att skapa en tryggare och mer respektfull arbetsmiljö, inte bara i skolor utan arbetsplatser överlag. Vårt arbete med skolan, både utbildande av pedagoger och möte med studerande har varit framgångsrik då vi på nytt blir inbjudna till skolor för att tillsammans med personal, barn och unga reflekterar kring hur vi kan skapa en skola där alla få vara sig själva och blir respekterade för vem de är. Inte nog med det så har vi dessutom fått en otroligt stort förtroende att utveckla detta arbete med hjälp av finansiering från Stiftelsen för Brita Maria Rehnlunds minne och Konstsamfundet. De är organsiationer som på samma sätt som Ålands konservativa förening vill stöda något gott, men som till skillnad från Ålands konservativa förening grundligt satt sig in i vad Ekvalita gör, läst våra böcker riktade till skolan och pratat med dem som berörs av vårt arbete. Vi rekommenderar föreningen att göra det samma.


Forskning visar nämligen att män dominerar brottsstatistiken, både som förövare och utsatta, de dominerar även i missbrukarklientelet och vad gäller självmorden i vårt land – så även på Åland. Detta beror inte på att dessa personer är män, utan på att det finns föreställningar om hur män förväntas vara där vissa män anammar sådana sätt att vara man som inte alltid är till deras fördel.Vi vet också att mycket av de bakomliggande faktorerna till att män hamnar i destruktiva miljöer eller destruktiva mönster är brister på möjligheten att ha ord och redskap att behandla jobbiga känslor eller trauman, så som brist på trygga platser att prata om det jobbiga, smärtsamma – både stort och smått. Manliga miljöer erbjuder inte alltid detta stöd, för att det ingår i vissa förståelser av manlighet att en inte behöver prata känslor.Att jobba intersektionellt, betyder inte det som Ålands konservativa förening beskriver i sin insändare att en fastar i en identitet eller egenskap. Intersektionalitet betyder i detta sammanhang snarare #inteallamän, att vi i vårt arbete kan se att det finns olika behov för olika typer av män, i detta fall unga killar. Då Toni Nieminen jobbade för oss under 2021 för att ta fram ett material om män och känslor, så gick han in med ett intersektionellt perspektiv. Han gick in i klasser på yrkesubildningar för att reflektera med de studerande om det finns hinder för att diskutera och reflektera känslor och hur en i så fall kan överbygga dessa hinder som hittades i många klasser och han hjälpte till att komma runt och ifrågasätta dem.Vårt arbete i klasserna handlar om att förebygga social isolering för de pojkar, men också flickor, som finns i riskgrupperna att bära för mycket känslor som kan leda till destruktivt beteende. Genom att ta diskussionen med alla i klassen visar vi på vikten av att prata olika typer av känslor. Vi behöver fler platser där vuxna ser till att unga förstår att alla känslor är ok, men också att vi måste ta ansvar för våra egna känslor och inte ta till våld, alkohol, droger eller självmord.Eftersom jag själv, och säkert även du som läser detta, mött män i den egna släkten, vänner, partners som tar till destruktiva lösningar i stället för att söka hjälp och stöd – har jag velat via Ekvalita erbjuda en plattform för män att jobba med unga killar med förebyggande med dessa frågor på deras egna villkor. Det går bra att kontakta oss (malinekvalia.fi) för att få ta del av vårt material då det lanseras eller diskutera mer kring frågor om genus, maskulinitetsnormer eller intersektionalitet, i stället för på insändarspalterna.


5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

Comments


bottom of page