top of page
  • Urd

Insändare i Ålandstidningen 30.06.24.


Demokratistrategin gäller tydligen inte alla människor


Ålands landskapsregering avslog än en gång Urds Paf-ansökan, denna gång med motiveringen att vi inte är kompatibla med den åländska hållbarhetsagendans mål 2 som lyder enligt följande: ”Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället”. Målet har stark betoning på föreningsliv, delaktighet, tillit och förtroende för samhällsinstitutioner.

Vidare håller landskapsregeringen på och utarbetar en demokratistrategi som till vissa delar, främst gällande tillit och delaktighet, knyter an till hållbarhetsagendans mål 2. Demokratistrategin avser bland annat att uppmuntra och stötta civilsamhällets delaktighet och engagemang samt ser bekymmersamt på ett lågt valdeltagande, kvinnors lägre intresse för politik samt den låga andelen kvinnor i det åländska lagtinget. Man kommer att utarbeta en åtgärdsplan för att förbättra bland annat dessa faktorer.Ålands Konservativa Förening Urd r.f är en förening som grundades av sju kvinnor. Än i dag är fem av våra sju styrelseledamöter kvinnor liksom ungefär hälften av våra 30 medlemmar. Vi är engagerade i samhällsdebatt, intresserade av politik och i hög grad delaktiga i att försöka forma det samhälle vi lever i på bästa tänkbara sätt. Att jobba för jämställdhet står inskrivet i våra stadgar.Ålands landskapsregering borde älska oss. De borde strössla Paf-medel över oss och hylla de modiga, engagerade och kapabla kvinnor (och män) som vi faktiskt är.I stället tar man i sedvanlig ordning till sina extremt långsökta kopplingar för att denna gång försöka påvisa att vi inte följer en agenda som man ännu mindre följer själv. Man utarbetar en demokratistrategi som är fylld med fina ord, men som uppenbart inte kommer att gälla alla människor.Ett uteblivet bidrag sänker inte Urd. Men avslaget sänder ett starkt symboliskt budskap om vilka slags åsikter som inte accepteras på Åland, vilken delaktighet som är icke-önskvärd och vilken låg grad av tillit vi kan ha till de politiska institutionerna vad gäller rätten till likabehandling.”Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra” för att citeraGeorge Orwell, författaren vars böcker verkar användas som en manual av mången politiker i dag.Bra jobbat för demokratin LR, verkligen.


Ålands Konservativa Förening Urd
2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Ni kan fira persondagen på fredag

Insändare i Ålandstidningen 05.03.24. Ni kan fira persondagen på fredag Vid en lagtingsdebatt gällande könsneutral graviditetslag i höstas visade det sig att ett flertal ledamöter hade svårt att svara

Viktigt att inte blunda för samhällsproblem

Insändare i Ålandstidningen 23.01.2024 som är en replik på denna insändare av Barbro Sundback. Viktigt att inte blunda för samhällsproblem Tack Barbro Sundback för dina synpunkter i frågan om vad vi i

Comments


bottom of page