top of page
  • Förlagets presentationstextDe förtrycktas pedagogik av Paulo Freire


Kommentar: Paulo Freire är den marxistiska brasilianska pedagog vars utveckling av konceptet "kritisk pedagogik" har haft stort inflytande på lärarutbildningen och den pedagogik som går under namnet progressiv. 


Förlagets presentation:


I de förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur kan vi utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den tradtionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället för att dominera. Genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de förtryckta istället för den avhumanisering som traditionell undervisning innebär. Vi kan kämpa för ett utökat varande för alla.


De förtrycktas pedagogik publicerades för första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska pedagogiken. Det här är den första översättningen direkt från det portugisiska originalet till svenska. Denna svenska översättning, med förord av Sven-Eric Liedman och Patricia Lorenzoni, gör Freires pedagogik tillgänglig för en ny generation lärare, studenter, folkbildare och andra som är intresserade av frigörande pedagogik.7 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page