top of page

Välkommen!

Vi som har startat denna förening är ett gäng kvinnor som förenas i vår oro över samhällsutvecklingen i vissa avseenden, där radikala och progressiva röster driver på väldigt hårt och får ofta stå helt oemotsagda.
Vi lever i en brytningstid och utvecklingen går just nu väldigt fort. Den yngre generationens mående vittnar om att vi, hellre än att kasta oss ut mot nya utopier, kanske behöver besinna oss och istället slå vakt om de goda ting äldre generationer gav oss i arv.
Är du lika bekymrad som vi över samhällsutvecklingen så bli gärna medlem och kom med i vår gemenskap. Tillsammans kan vi göra vår röst hörd och erbjuda Åland en världsbild som bygger på sunda konservativa värderingar.

Hem: Text

Normkritik

Normkritik, har på senare år seglat upp till att bli ett väldigt populärt begrepp som gärna förs in i allehanda politiska styrdokument....

Lite tjat om jämställdhet.

Det går knappt en vecka numera utan att jämställdheten mellan könen på ett eller annat sätt är i fokus. Den lyfts i olika rapporter och...

Michael Oakeshott

Michael Joseph Oakeshott (1901-1990) var en brittisk filosof och en framstående konservativ tänkare. Detta citat av honom beskriver...

Hem: Blog2
Quotefancy-6386253-3840x2160.jpg
Hem: Välkommen
bottom of page